Dasar Kami

Bayaran Balik & Bayaran Balik
Dasar Pembatalan

1. Jika Perjanjian ini ditamatkan oleh pelanggan sebelum akhir Tempoh Sewaan, Smart Rental berhak mendapat permintaan sebanyak dua puluh peratus (20%) sewa agregat untuk baki atau tempoh sewaan yang belum dijangka.

2. Kami membenarkan pelanggan menamatkan kontrak dalam tempoh 7 hari pertama pesanan tanpa sebarang penalti. Bayaran balik akan dikreditkan ke dalam akaun pelanggan untuk dibaikpulih / pembelian komputer baru dengan Linear Channel S/B.


Penghantaran Peralatan
dan Pemasangan

1. Penyewaan Pintar hendaklah, atas perbelanjaan Pelanggan, menyampaikan dan memasang Peralatan untuk pelanggan. Caj akan dikurung jika kuantiti pesanan adalah 5 unit dan ke atas.
– Yuran penghantaran ialah RM30/Perjalanan, Luar Negeri (kecuali Malaysia Timur) adalah melalui perkhidmatan kurier, RM30/Unit
– Sediakan yuran Pemasangan ialah RM45/Perjalanan

2. Penyewaan Pintar akan menguruskan penghantaran / pengambilan sendiri dalam 6 hari bekerja selepas penempatan pesanan dan pembayaran yang berjaya.
3. Untuk memudahkan penghantaran dan/atau pemasangan Peralatan, Pelanggan hendaklah dengan perbelanjaan tunggalnya menyediakan semua bahan, kemudahan, akses dan keadaan kerja yang sesuai untuk membolehkan Penghantaran dan/atau pemasangan Peralatan dijalankan dengan selamat dan dipercepatkan oleh Penyewaan Pintar.